4 Aralık 2015 Cuma

İLERİ YANGINLA MÜCADELE SINAV SORULARI

1) %52 Nitrojen, %40 Argon ve %8 Karbondioksit karışımından oluşan söndürücü aşağıdakilerden hangisidir?
a) İnergen gazı
b) Halon gazı
c) FM-200-gazı
d) FE-25 gaz
e) Karbon monoksit gazı

2) 1000 gros ton'dan daha yukarı yük gemilerinde bulunması gereken yangın tulumbaları sayısı asgari kaç adet olmalıdır? (4000 üstü yolcu 3, 4000 altı yolcu ve 1000 üstü yük 2, 1000 altı yük 1)
a) 2
b) 3
c) 5
d) 4
e) 6

3) 150 metre boyundaki bir yolcu gemisinde, makine mahalleri hariç bulunması gereken asgari yangın hortumu sayısı kaç adet olmalıdır ? (yolcuda özel vana sayısı baz alınıyor, yük gemisinde ise 30 metreye 1+1 hortum. Toplam 5 den az olmayacak)
a) 6
b) 3
c) 4
d) 8
e) 5

4) 180 metreküp hacimli bir yük mahallinde çıkan bir yangında etkili bir boğma sağlayabilmek için kaç kilogram CO2 kullanılmalıdır ? (yük mahalli %30, 1kg co2=0,56m3 Sorucu hacmin1/3'ü alıyor)
a) 180.7 kg
b) 107.1 kg
c) 118.6 kg
d) 125.4 kg
e) 200.5 kg

5) 210 m3 hacimli bir yük mahallinde, sabit karbondioksit sistemi ile etkili bir söndürme yapabilmek için kaç kg. karbondioksit kullanılır ? (yük mahalli %30, 1kgco2=0,56m3 Sorucu hacmin 1/3'ü alıyor)  
a) 125
b) 100
c) 195
d) 186
e) 210

6) 2100 m3 hacmindeki bir makine mahallindeki sabit sistem yangın söndürmek için kaç kg. CO2 depolanması gerekir ? (Mak.dairesi %40, 1kgco2=0,56m3)  
a) 1500 kg.
b) 750 kg.
c) 2100 kg.
d) 500 kg.
e) 1000 kg.

7) 4000 gros ton'dan daha büyük yolcu gemilerinde bulunması gereken yangın tulumba sayısı asgari kaç adet olmalıdır ?
a) 3
b) 1
c) 4
d) 6
e) 7

7) 4000 gros ton'dan daha büyük yolcu gemilerinde olması gereken en az yangın tulumba sayısı kaç adet olmalıdır ?
a) 6
b) 3
c) 4
d) 5
e) 2

8) 45 kg.'lık Sabit Karbondioksit tüpünde kaç lt. Karbondioksit bulunur? (1/3 ü gaz, 2/3 ü sıvı, sorucu sıvıyı soruyor)      
a) 72
b) 46,5
c) 52,5
d) 30
e) 67,5

9) 500 grostondan daha büyük gemilerde bulunması gereken deniz suyu sahil bağlantısı, asgari hangi basınca dayanıklı olmalıdır ?
a) 9 kg/cm2
b) 5 kg/cm2
c) 7,5 kg/cm2
d) 3 kg/cm2
e) 10,5 kg/cm2

10) 7.5 Libre (3.39 kg) kuru kimyasal toz ihtiva eden bir minimaksın yangına müdahale/boşalma süresi ne kadardır ? (4,5 kg 15 sn)
a) 20 saniye
b) 5 saniye
c) 15 saniye
d) 30 saniyedir.
e) 10 saniye

11) A sınıfı yangına müdahale ederken iki koldan solid ve pulvarize su ile girilir, bu arada pulvarize su tatbikinin yararı aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Yangını çökertmek
b) Alevleri azaltmak
c) Yanan maddeyi dağıtmak
d) Yangını söndürmek    
e) Alevler ile nozulcular arasında bir örtü oluşturmak ve su sisinden buhar yapmak

12) A sınıfı yanıcılar aşağıdakilerden hangileridir ?
a) Gazoil
b) Motorin gazı
c) Petrol buharı
d) Kağıt, kumaş, ahşap
e) Elektrik

13) A sınıfı yangınlarda kesin sonuç alabilmek için ne yapmak gerekir ?
a) Yangının dışını soğutmak
b) Atıllaştırma yapmak
c) Yangının özünü soğutmak
d) Kompresyon
e) Boğma yapmak

14) A sınıfı yangınlar en kolay nasıl söndürülür ?
a) Üfleyerek
b) Soğutarak
c) Atıllaştırarak
d) Boğarak
e) Kimyasal reaksiyonu bozarak

15) A sınıfı yangınlarda alev alma noktasından önceki döneme ne denir ?
a) Dinlenme dönemi
b) Parlama dönemi
c) Kuluçka dönemi
d) Uyuma dönemi
e) Yayılma devri

16) A-60 sınıfı bölmeler, 60 dakika ateşe maruz kaldığında, ateşe maruz kalmayan yüzeylerdeki sıcaklık en fazla kaç derece santigrat olmalıdır? (A sınıfı=orjinalin min 140, max 180 derece üstü)
a) 80
b) 200
c) 156
d) 139
e) 126

17) Acil solunum kaçış cihazı (EEBD) ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Çalışma başlığıdır
b) 20 dakika zehirli dumana ve ateşe karşı boyuna kadar tüm başı korur
c) Zehirli dumana ve ateşe karşı tüm vücudu korur
d) Saklama ömrü bir yıldır
e) Sırtta taşınır

18) Akaryakıt dolum terminalleri, tanker yük güverteleri gibi açık alanları koruma amaçlı sabit sistemler için en uygun gaz söndürücü hangisidir ? (halon zincirleme reaksiyonu kırar)
a) Özel kuru kimyasal toz
b) Kuru kimyasal toz
c) Su spreyi
d) Karbondioksit
e) Halon gazı

19) Akaryakıt dolum terminallerinde, tanklerlerin yük güvertelerinde uçucu gazların depolandığı tesislerde en uygun sabit söndürme maddesi hangisidir ?
a) Kuru kimyasal toz
b) Halon gazı
c) CO2
d) Su
e) Köpük

20) Akaryakıt yangını hangi yangın sınıfına girer ? (A-katı, B-sıvı, C-gaz, D-metal, E-elektrik)
a) A sınıfına
b) C sınıfına
c) D sınıfına
d) E sınıfına
e) B sınıfına

21) Alçak basınçlı Sabit Karbondioksit Sisteminde ideal depolama sıcaklığı ne olmalıdır ?
a) – 18 C°
b) – 10 C°
c) – 5 C°
d) – 28 C°
e) – 30 C°

22) Alçak basınçlı sabit Karbondioksit sistemleri, hangi mahallerde kullanılır ?
a) Uçucu gazların depolandığı tesislerde
b) Akaryakıt dolum terminallerinde
c) Makine Dairesi ve ambarlar gibi büyük hacimli mahallerde
d) Açık tank/yük güvertelerinde
e) Yeke, Portuç gibi küçük hacimli mahallerde

23) Alevin dış kısmı ile ilgili olarak aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur ?
a) İs ve kurum oluşur
b) Yanma korlanma şeklindedir
c) Isı yüksektir, alev parlaktır
d) Isı yüksektir, alev parlak değildir
e) İç kısmın ısısını emerek sıcaklığı azaltır

24) Alevin ısı enerjisini emerek yangının söndürülmesine ne denir ?
a) Soğutma
b) Atıllaştırma
c) Yanma zincirini kırma
d) Boğma
e) Kimyasal reaksiyonu bozma

25) Alevin orta kısmı (Redüktör) ile ilgili olarak, aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur ?
a) Yukarıdakilerin hepsi doğrudur.
b) Isı dış kısma nazaran daha fazladır
c) Oksijen dış kısma nazaran daha fazladır
d) Yanma tamdır
e) Dış kısmın ısını emerek sıcaklığın azalmasına sebep olur

26) Alevin şiddeti ve parlaklığı neye bağlıdır ?
a) Oksijen oranına
b) Yanan maddenin cinsine
c) Yukarıdaki tüm etkenlere
d) Yanma ortamının buhar ve gaz yoğunluğuna
e) Yanıcı maddenin kalori değerine

27) Alevlerden ve ısınan yüzeylerden yayılan ve genel olarak kızılötesi ışınlara duyarlı olarak çalışan yangın dedektörü, aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Sabit ayarlı detektör
b) Alev dedektörü
c) Duman detektörü
d) Yangın gaz detektörü
e) Kombine dedektör

28) Ana düşey bölgeler, tekne üst yapı ve güverte ve kasaralarının ''A'' sınıfı bölmelerle bölündüğü, ortalama uzunluğu ne kadar olmalıdır ?
a) 60 metreyi geçmemelidir
b) 75 metreyi geçmemelidir
c) 25 metreyi geçmemelidir
d) 40 metreyi geçmemelidir
e) 50 metreyi geçmemelidir

29) Ana söndürme özelliği kimyasal reaksiyonu, yanma zincirini bozmak olan söndürücü madde hangisidir ?
a) Karbondioksit
b) Kimyasal toz
c) Pülvarize su
d) Halon
e) Solid su

30) Aşağıda boş bırakılan yere uygun düşen doğru cevabı bulunuz.
Yanmaz malzeme, yaklaşık ……'a ısıtıldığı zaman yanmayan ve kendi kendine tutuşacak miktarda parlayıcı buhar çıkarmayan malzemedir.
a) 750 C°
b) 700 C°
c) 850 C°
d) 650 C°
e) 800 C°

31) Aşağıda boş bırakılmış yere uygun düşen doğru cevabı bulunuz. Bir elementin oksijenle birleşmesi yani yanması bir ……………………. bu oluşumun başlaması için belirli bir …………………. gerekir.
a) Kimyasal reaksiyondur/hava
b) Doğa olayıdır/ısı
c) Olağan reaksiyondur/ışıma
d) Kimyasal reaksiyondur/ısı
e) Fiziksel reaksiyondur/hava

32) Aşağıdaki gazlardan hangisi söndürücü değildir ? (inert gaz söndürücü olarak değil tanklardaki hava boşluğundaki oksijen oranını düşürmek için kullanılır)
a) İnergen gazı
b) İnert gaz
c) CO2
d) Halon gazı
e) Fm-200 gazı

33) Aşağıdakilerden hangileri yangın söndürmenin ana prensiplerindendir ?
a) Sabit söndürme sistemlerinin kullanılması
b) Kimyasal reaksiyonun bozulması
c) Yangının oksijenle irtibatının kesilmesi
d) Şehir itfaiyesine haber verilmesi
e) Çıkan yangınların zamanında haber alınarak, zamanında müdahale edilmesi

34) Aşağıdakilerden hangisi acil ekibin görevlerindendir ?
a) Yangını söndürür
b) Yangınla ilgili bilgileri kaptana iletir
c) Yangın çıktığı yerde yaralı olup olmadığına bakılır
d) Yangına girecek personeli ve giriş şeklini tespit eder
e) Hepsi

35) Aşağıdakilerden hangisi gemi yangınlarının nedenlerindendir ?
a) Dikkatsizlik
b) Sigara Kibrit
c) Elektrik devreleri
d) Kirlilik ve düzensizlik
e) Hepsi

36) Aşağıdakilerden hangisi Halon gazlı (BCF) söndürücülerin özelliklerinden değildir ?
a) Kimyasal reaksiyonu kırarak yangını söndürür
b) Tüpten çıkan halon soğuktur
c) Yanan yüzeye sıvanır
d) İnsan sağlığı için zararlıdır
e) Halojenli hidro karbondan oluşmuştur

37) Aşağıdakilerden hangisi halon gazlı BTM veya 1301 nolu söndürücülerin özelliklerindendir ?
a) İnsan sağlığı için daha az zararlıdır                  
b) Gemilerde sabit sistem olarak kullanılır
c) Kimyasal reaksiyonu kırarak yangını söndürür
d) Hepsi doğrudur
e) Zehirsizdir

38) Aşağıdakilerden hangisi ısı kaynağı değildir ?
a) Gaz basıncı
b) Güneş enerjisi
c) Statik elektrik
d) Sıvıların sıkıştırılması
e) Sürtünme

39) Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme malzemesi değildir ?
a) Yangın battaniyesi    
b) Duman perdesi
c) Yangın hortumu      
d) Ram Fan
e) Payanda

40) Aşağıdakilerden hangisi yangında canlı kalmak için bilinmesi ve yapılması gerekli yöntemlerdendir?
a) Teorik Yangın bilgisi
b) Acil Yangın için hazırlık
c) Düzenli Eğitim
d) Role uygulaması
e) Hepsi

41) Aşağıdakilerden hangisi yangınla mücadelenin ana prensiplerinden olan ''Yangından Koruma'' ile ilgili değildir ?
a) Doğru yükleme
b) Yük dahil gemide bulunan tüm malzemenin yanma özelliklerinin bilinmesi
c) Gemilerin yangına karşı dayanıklılık sağlayacak şekilde dizayn edilmesi
d) Personel eğitimi
e) Gemide kullanılan malzemenin olabildiğince yangına dayanıklı malzemeden seçilmesi

42) Aşağıdakilerden hangisi yaşam yerlerinde yangına sebep olabilecek tehlikelerden değildir ?
a) İşi biten elektrikli cihazların kapatılması
b) Elektrik devrelerinin eskimesi
c) Loş ışık elde etmek için kamaralarda bulunan aydınlatıcıların üzerine bez veya kağıt koymak
d) Kamaralardaki elektrik devrelerine çeşitli ekler ve bağlantılar yapmak
e) Sigara içilmesi

43) Atmosfer içerisindeki Oksijen oranı aşağıdakilerden hangisidir? (hava kirleticilerinin olmadığı açık alanlarda)
a) %19.5
b) % 20
c) %9
d) % 15
e) % 21

44) Az genleşmeli sentetik köpüğün genleşme oranı nedir ? (1/12 az, 1/50 orta, 1/1000 yüksek)
a) 1/50
b) 1/25
c) 1/8
d) 1/12
e) 1/10

45) Az genleşmeli sentetik köpükle ilgili olarak aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır ? (menzil içinde yayıldığından)
a) Genleşme katsayısı 1 / 12’dir
b) Mesafe arttıkça etki alanı daralır
c) Uzak mesafeye basılabilir
d) Monitör, hortum ve aplikatörler vasıtasıyla yangına sıkılır
e) Mesafe arttıkça etki alanı genişler

46) B Sınıfı yangınlar ne tür yangınlardır ?          
a) Akaryakıt
b) Katı madde
c) Elektrik
d) Kimyasal katı madde
e) Gaz yanıcı madde

47) B sınıfı yangınların en uygun söndürücüsü hangi maddedir ?      
a) CO2
b) Halon gazı
c) Solit su
d) Kuru kimyasal toz
e) Köpük

48) Baca gazlarından istifade edilerek elde edilen ''Inert Gaz'' karışımı içerisindeki CO2 gazı oranı ortalama ne kadar olmalıdır ? (%14 Co2, %1 O2, %85 N2)
a) %10-14
b) % 5-8
c) % 14-16
d) % 20-25
e) % 8-10

49) Baca yangınlarının söndürülmesinde aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmamalıdır ?
a) Bacaya bitişik bölmelerde gerekli tedbirler alınmalıdır
b) Sükunetle hareket edilmelidir
c) Makineler stop edilmelidir
d) Baca dışarıdan su ile soğutulmalıdır
e) Seyir emniyeti dikkate alınarak sürat sıfırlanmalıdır

50) Bakterilerin oksidasyonu ile meydana gelen reaksiyona ne denir ?
a) Zincirleme reaksiyon
b) Oksidasyon
c) Fiziksel reaksiyon
d) Biyolojik reaksiyon
e) Kimyasal reaksiyon

51) Bakterilerin oksidasyonuyla oluşan yanma reaksiyonuna ne denir ?
a) Hızlı yanma
b) Biyolojik reaksiyon
c) Kimyasal reaksiyon
d) Bakteriyolojik reaksiyon
e) Fiziksel reaksiyon

52) Bir ay önce yapılan yangın eğitimlerine %25 den fazla personel katılımı olmamışsa/personel değişmişse gemi bulunduğu limanı terk ettikten ne kadar süre içerisinde bu eğitimi gerçekleştirir ?
a) Seyir dönüşü
b) İdarenin kararına bağlıdır
c) 24 saat
d) 1 ay
e) 1 hafta

53) Bir kilogram karbondioksit kaç metreküp hacim doldurur ?
a) 1.2
b) 1
c) 0.25
d) 0.56
e) 1.5

54) Bir maddenin yanmasını devam ettirdiği yanıcı sıvılar, buharlar ve gazlar çıkarmaya başladığı sıcaklığa ne denir ?
a) Yanabilme üst sınırı
b) Yanabilme alt sınırı
c) Yanma sıcaklığı
d) Parlama sıcaklığı
e) Yanabilme sınırı

55) Bir yangında, yanan gazlı kitle ve enerjinin çevreye yayılması sonucu oluşan reaksiyona ne denir ?
a) Konveksiyon
b) Radyasyon
c) Kimyasal reaksiyon
d) Fiziksel reaksiyon
e) Biyolojik reaksiyon

56) Biyolojik reaksiyona örnek aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Odunun yavaşça çürümesi
b) Akaryakıtın tutuşması
c) Dumanın ani olarak alev alması
d) Islak yüklenen tohumlu yüklerin fermantasyon sonucunda kızışarak yangına sebebiyet vermesi
e) Demirin paslanması

57) Boş bırakılmış yere uygun düşen doğru cevabı bulunuz. Yanıcı maddenin cinsi, yangının sınıfı ne olursa olsun söndürme metodu ve prensipleri aynıdır. Bu prensip yanmayı oluşturan ve ……….. üçgeni olarak bilinen yapıyı bozmaktan ibarettir.
a) Tutuşma
b) Alev alma
c) Yangın
d) Yayılma
e) Söndürme

58) Boyu 90 metre olan, 1000 gros ton'dan daha büyük bir yolcu gemisinde kazan ve makine mahalleri hariç bulunması gereken asgari hortum sayısı kaç adet olmalıdır ? (yolcuda özel vana sayısı baz alınıyor, yük gemisinde ise 30m ye 1+1 hortum. Toplam 5 den az olmayacak. Sorucu yük gemisi alınıyor)
a) 3
b) 5
c) 2
d) 4
e) 8

59) C Sınıfı yangınlar, ne tür yangınlardır ?
a) Kimyasal katı madde
b) Akaryakıt
c) Katı madde
d) Elektrik
e) Kimyasal gaz

60) CO2'li minimakslarda, emniyet valfı hangi sıcaklıkta gaz kaçırmaya başlar ?
a) 20 C° üzeri
b) 40 C° üzeri
c) 72 C° üzeri
d) 55 C° üzeri
e) 31 C° üzeri

61) Çelik çekme, dikişsiz Karbondioksit tüplerinin test basıncı kaç bardır ?
a) 50
b) 250          
c) 150
d) 180
e) 100

62) Çelik ve eşdeğer malzemeden yapılan perde ve güvertelerin oluşturduğu bölmelere ne denir ? (C sınıfında yangın geçirmezlik kriteri yok yeterki çelik ve eşdeğer malzemeden yapılsın)
a) C sınıfı bölmeler
b) A sınıfı bölmeler
c) Genel mahaller
d) Ana düşey bölgeler
e) B sınıfı bölmeler

63) D sınıfı yangınlar ne tür yangınlardır ?
a) Elektrik
b) Kimyasal katı madde
c) Katı madde
d) Kimyasal gaz
e) Akaryakıt

64) D sınıfı yangınların etkin söndürücüsü nedir ?
a) Fom köpüğü
b) CO2
c) Kuru Kimyasal Toz
d) Sıvı Kimyasal Toz
e) Su

65) Dar alanlarda yangına müdahale ederken ekibinin hareketlerini kolaylaştırmak için ne kullanmalıdır ?
a) Büyük çaplı hortum kullanmalıdır
b) Su perdesi oluşturmalıdır
c) Baret giymelidir
d) Çok maksatlı nozul kullanılmalıdır
e) Küçük çaplı hortum kullanmalıdır

66) Dış güvertede sudan korunmalı, ısıya dayanıklı, kolay görünür şekilde markalanmış, kapalı bir yerde muhafaza edilen ve sahil yangınla mücadele personelinin yardımı için gerekli olan dökümanlar hangisidir ?
a) Personel role planları
b) Gemiyi terk planları
c) Acil durum sorumluluk planları
d) Yangın kontrol planları
e) Çalıştırma talimatları

67) Elektrik yangını hangi yangın sınıfına girer ?
a) A sınıfına
b) B sınıfına
c) E sınıfına
d) C sınıfına
e) D sınıfına

68) Elektrik yangınlarına ilk müdahale aşağıdakilerden hangisi ile yapılır ?
a) Pulvarize su ile
b) Aplikatör ile
c) CO 2 ile
d) Kimyasal madde ile
e) Kum ile

69) En sık karşılaşılan adi yangın sebebi nedir ?
a) Metal sürtünmesi
b) Personel hatası
c) Hava sıcaklığı
d) Elektrik kaynağı
e) Açık alev

70) Fiziksel reaksiyon, yanmanın nesini ifade eder ?
a) Yanmanın oluşumunu
b) Bayılma durumunu
c) İş ve zarar olarak sonuçlarını
d) Yanmanın hızını
e) Yayılma durumunu

71) Fom mikser; Hortum donanımı oluşturulduğunda hangi malzeme ile birlikte kullanılır ?
a) Kamçısız fom nozulu ile birlikte
b) Kamcılı fom nozulu ile birlikte
c) Devre idaletörü ile
d) Fom jenaratörü ile
e) Hiç birisi ile kullanılmaz

72) Gaz yangınlarında söndürme yöntemi nasıldır ?
a) Su ile soğutarak
b) Köpük sıkarak
c) Stime boğarak
d) Valf kapatılır sonra köpük, KKT kullanılır
e) Hepsi uygun söndürücülerdir

73) Gaz yanıcı maddelerin yanma hızları;
a) Oksijenle temas eden kitlenin tamamı nispetindedir
b) havanın sıcaklığı ile ilgilidir
c) Bulundukları kaptaki basınç nispetindedir
d) Yüzeylerindeki oksijen nispetindedir
e) Bulundukları kabın hacmi ile ilgilidir

74) Gaz yanıcı maddelerin yanma şekli aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Hızlı Yanma      
b) Çok yavaş yanma        
c) Çok hızlı yanma
d) Yavaş yanma    
e) Orta yanma

75) Gaz yanıcı maddelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
a) Kolaylıkla ve hızla yanarlar
b) Karışımın oksijen oranı yüksekse patlama tehlikesi azdır
c) Basınç ve ısı faktörleri etkisinde fazla bir hacim değişikliklerine maruz kalmamaları
d) Yukarıdakilerin hepsi yanlıştır
e) Yukarıdakilerin hepsi doğrudur

76) Gemi ambarındaki kömür yükünün çıkardığı metan gazının tutuşması sonucu yanması, ne tür bir yangındır ?
a) Elektrik yangını
b) Metal yangını
c) Yakıt yangını
d) Adi yangın
e) Gaz yangını

77) Gemi yangın dosyasında (planında) aşağıdakilerden hangisi bulundurulmaz ?
a) Köprü üstü seyir aletleri      
b) Gemi yangın devreleri
c) Yük istif planı
d) Gemi stabilite bilgileri  
e) Elektrik şalterleri

78) Gemi yangınlarında öncelik, yangını teşhis etmek, daha sonra kontrol altına almak ve son olarak da yangını söndürmektir. İyi monte edilip donatılmış çeşitli tiplerdeki yangın dedektörleri, zamanında tehlike alarmını vererek bulundukları bölgeyi korurlar. Aşağıdaki dedektör tiplerinden hangisi bir duman dedektörüdür ?
a) Sıvı genleşmeli dedektör
b) Alev dedektörü
c) Termoelektrik sıcaklık artışı dedektörü
d) Isı denetimli kablo dedektörü
e) Fotoelektrik dedektör

79) Gemide mevcut jeneratörlerin kullanılamaması durumunda aşağıdakilerden hangisi devreye girer ?
a) Acil yangın pompası
b) Acil yangın dedektörleri
c) Acil jeneratör
d) Sabit yangın söndürme sistemi
e) Acil alarm sistemi

80) Gemide taşınabilir yangın söndürücüler kolayca ve süratle yangın bölgesine taşınabilir ve küçük çapta yangınların başlangıcında etkilidirler. Bu tip söndürücüler, düşük sıcaklıklı ülkelerde hangi santigrad derece sıcaklıklar aralığında emniyetle çalışabilecek nitelikte olmalıdır ? (genel normal – 20 ile + 60, soğuk ülkeler – 30 ile + 60, ama sulu tüpler için değişiyor)
a) – 20 / + 50
b) – 20 / + 60
c) – 20 / + 70
d) – 30 / + 50
e) – 30 / + 60

81) Gemide taşınabilir yangın söndürücüler kolayca ve süratle yangın bölgesine taşınabilir ve küçük çapta yangınların başlangıcında etkilidirler. Bu tip söndürücülerin kolayca taşınabilmeleri için standart renk kodları mevcuttur. Aşağıda verilen tipteki yangın söndürücülerin renk kodlarını sıralayınız.
I. Su, II. Köpük, III. Kuru Toz (mavi beyaz), IV. Kuru Kimyasal, V. CO2
a) Siyah/Mavi/Mavi-Beyaz/Sarı/Kırmızı
b) Kırmızı/Sarı/Mavi/Mavi-Beyaz/Siyah
c) Siyah/Kırmızı/Mavi/Mavi-Beyaz/Sarı
d) Kırmızı/Mavi/Sarı/Mavi-Beyaz/Siyah
e) Kırmızı/Sarı/Mavi-Beyaz/Mavi/Siyah

82) Gemide yangını fark eden personel eğer varsa en yakın telefondan ya da el telsiziyle köprüüstüne veya kontrol odasına yangını bildirmelidir. Bu sırada verilecek aşağıdaki bilgilerin bildirimde öncelik sırası nedir ? I. Yangının yeri II. Yangının büyüklüğü III. Müdahale şekli IV. Yangının sınıfı V. Yangının yayılma yönü
a) I -  II - III - IV - V
b) I -  III -  IV - V - II
c) I - II - V - IV - III
d) I - IV - V - II - III
e) I - V - II -  III -  IV

83) Gemide yangın söndürücü bir madde,  yangının devam etmesini engeller. Günümüzde yanıcı metallerin oluşturduğu yangınların kontrol altına alınmasında ve söndürülmesinde en etkin olan söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Karbon dioksit
b) Köpük
c) Kuru tozlar
d) Kuru kimyasallar
e) Su

84) Gemilerde ……… ve ………. pusluk yangın vanaları kullanılır, bunlar dişli veya tırnaklı tiplerde olurlar.
a) 1,5/2,5
b) 1/2
c) 1,5/3
d) 1,5/2
 e) 1/3

85) Gemilerde yangının yayılmasını kolaylaştıran bölümler hangileridir ?
a) Makine dairesi-aşçıhane (kuzineler)-yaşam mahalleri
b) Yeke dairesi-makine dairesi-yaşam mahalleri
c) Kıçüstü-yaşam mahalleri-kumanyalık
d) Ambarlar-köprüüstü-başüstü
e) Köprüüstü-makine dairesi-kumanyalık

86) Gemilerin yangın devrelerine, gemi dışından da su alabilmelerini sağlamak için kullanılan bağlantıya ne denir ?
a) Basınçlı su devresi
b) Uluslararası sahil bağlantısı
c) Ana deniz suyu devresi
d) Kinistin devresi
e) Hidrant devresi

87) Genel kullanımda katı, sıvı ve gaz söndürücüler mevcuttur. Bunlardan katı ve toz formundaki kimyasallar, Azot veya CO2 gazları ile yangın mahalline püskürtüldüklerinde, yangın üzerinde ince bir toz tabakası bırakır ve yoğun bir toz bulutu oluştururlar. Bu kuru kimyasallar çeşitli maddelerden yapılır. Aşağıdakilerden hangisi bu maddelerden biri değildir ?
a) Potasyum Klorit
b) Sodyum Klorit
c) Amonyum Fosfat
d) Potasyum Bikarbonat
e) Sodyum Bikarbonat

88) Geri dönen ısının bir kısmı yüksek oranda buhar meydanı getirirken, bir kısmında oluşan bu buhar ısısı parlama noktasını yükseltir. Aynı zamanda sahaya emilen hava ile yanmaya başlar. Bu şekilde gelişen reaksiyon aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Isının yayılması
b) Geri besleme yayılması
c) Zincirleme reaksiyon
d) Yangın
e) Yanmanın koşulları

89) Hangi sınıf yangınlar yüzey yangını olarak bilinir ?
a) A sınıfı
b) E sınıfı
c) B sınıfı
d) C sınıfı
e) D sınıfı

90) Hangi tonajdaki tankerlerde Solas 74 gereği Inert Gaz sistemi olmalıdır ?
a) 10.000 DWT'den yukarı
b) 20.000 DWT'den yukarı
c) 27.500 DWT'den yukarı
d) 30.000 DWT'den yukarı
e) 12.000 DWT'den yukarı

91) Havadaki oksijen miktarı hangi seviyenin altına düşerse yangın söner ve insanlar yaşayamaz ?    
a) % 22'nin altına
b) % 18'in altına
c) % 20'nin altına
d) % 9'un altına
e) % 14'ün altına

92) Havanın iyonlaştırılması ve yangınla ortaya çıkan gazların ortamı etkilemesi ile çalışan dedektörlere ne denir ?
a) Alev dedektörler
b) Sıcaklık dedektörleri
c) Kombine dedektörler
d) Yangın gazı dedektörleri
e) Duman dedektörleri

93) Herhangi bir maddenin oksijenle teması sonucunda oluşan kimyasal reaksiyonla meydana gelen olay aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Oksitlenme
b) Yangın
c) Yanma
d) Çürüme
e) Paslanma

94) Hortumlar açılır, göz kontrolünden geçirilerek delik ve yırtık kontrolü yapılır. Kat yerleri değiştirilir. Bir ay süresince kullanılmamış hortumların içinden tatlı su geçirilir. İşlemleri hortumların bakım-tutum ve kontrolleri çerçevesinde hangi seçenekte değerlendirilir ?
a) Aylık bakım-tutum ve kontroller
b) Üç aylık bakım-tutum ve kontroller
c) Altı aylık bakım-tutum ve kontroller
d) Haftalık bakım-tutum ve kontroller
e) Günlük bakım-tutum ve kontroller

95) Hortumlar yağlandığı/kirlendiği zaman nasıl temizlenir ve korunur ?
a) Sabunlu su ile temizlenmeli
b) Kızgın güverte üzerinde kurutulmalı
c) Motorin ile temizlenmeli
d) Tel fırça ile temizlenmeli
e) İçinde su bırakılmalı

96) Hortumları birbirine ve nozullara bağlanmaya yarayan aparatlara ne denir ?
a) Tulumba
b) Vana
c) Rakor
d) Switch
e) Şarj

97) Inert-Gaz sistemi bulunan gemilerde yük tanklarında oksijen oranı hacimsel olarak;
a) %5'in
b) %2'nin
c) %3'ün
d) %8'in altına düşünceye kadar İnert-Gaz ile doldurulmalıdır
e) %1'in

98) Isının, bir cismin bir tarafından sıcaklığı daha az olan tarafına geçiş yapmasına ne denir ?    
a) Conduction (iletim)
b) Convection (taşıma)
c) Radyasyon
d) Sürtünme
e) Isı yayılması

99) İçin için yanma ya da tekrar alevlenme (reflash) olasılığının olduğu durumlarda yapılması gereken işlem nedir ?
a) örtme
b) destek
c) havalandırma
d) izolasyon
e) soğutma

100) Inert Gaz Sistemi bulunan gemilerde, yük tanklarındaki Oksijen miktarının hacimsel olarak hangi orana düşürülmesi amaçlanır ? (%8)
a) % 2
b) % 10
c) % 14 - 16
d) % 1
e) % 5

101) İyonlaştırma odasında, bir radyoaktif kaynaktan sağlanan radyasyon ile, ortamın iyonlaştırılması ve yangınla ortaya çıkan gazların sistemi etkilemesi esasına göre çalışan dedektörlere ne denmektedir ?
a) Duman dedektörleri
b) Alev dedektörleri
c) Kombine dedektörler
d) Sabit ayarlı dedektörler
e) Yangın gazı dedektörleri

102) Kamaralarda çıkan yangınları söndürmek için ağırlıkla hangi söndürücü maddeler kullanılmalıdır ?
a) Halon gazı ve kuru kimyasal toz
b) Halon gazı ve köpük
c) Yukarıdakilerin hepsi
d) Solid ve pülvarize su
e) Solid su ve CO

103) Karbon dioksit gazı tüp içerisinde hangi halde bulunur ?
a) Sıvı halde
b) 2/3 oranında sıvı, 1/3 oranında gaz olarak
c) Tamamı gaz olarak
d) %50 gaz, %50 sıvı olarak
e) Kar halinde bulunur

104) Karbon dioksit gazının söndürücü olarak ana etkisi aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Zincirleme reaksiyona yardımcı olmaktır
b) Atmosferdeki oksijenin yerini almaktır
c) Serbest yüzey yaratmaktır
d) Yalıtım sağlamaktır
e) Isıyı bir arada tutmaktır

105) Karbondioksit; basınç altında sıvı halden, serbest ortamda gaz haline geçerken 1/500 oranında genleşen ve bu sırada ortam sıcaklığını alarak soğutma da yapan çok etkili bir yangın söndürücü maddedir. Her tür yangında kullanılabilir, ancak en etkili olarak kullanıldığı yangın türü aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Metal yangınları
b) Gaz yangınları
c) Adi yangın
d) Akaryakıt yangınları
e) Elektrik yangınları

106) Karbondioksit gazı, çelik tüplerde, hangi basınç limitlerinde doldurulur ?
a) 106-118 bar
b) 80-95 bar
c) 30-42 bar
d) 150-180 bar
e) 50-60 bar

107) Karbondioksitli minimaksların renk kodu nedir ?
a) Yeşil
b) Siyah
c) Kırmızı
d) Mavi
e) Krem

108) Katı madde yangınları, hangi sınıf yangınlardır ?
a) B sınıfı
b) D sınıfı
c) C sınıfı
d) A sınıfı
e) E sınıfı

109) Katı yanıcı maddeler, nasıl yanarlar ?
a) Alevlenme korlanma ile birlikte
b) Sadece korlanma ile
c) Biyolojik reaksiyon ile
d) Alevlenme ile
e) Parlama ve alevlenme ile birlikte

110) Kimyasal gaz yangınlarının ana söndürücüsü aşağıdakilerden hangisidir ?      
a) Köpük
b) Özel kuru kimyasal toz
c) Kimyasal toz
d) Karbondioksit
e) Pülvarize

111) Kimyasal madde/akaryakıt yangınlarında, su ile müdahalede, pulvarize su/sis kullanılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Yangını soğutmak/boğmak
b) Bölmeyi soğutmak
c) Yangını dağıtmak
d) Bölmeye su basmak
e) Yangını soğutmak

112) Kolayca tutuşabilecek sıvıların bulunduğu ortamda kullanılan, çok süratli alarm verme özelliğine sahip yangın ihbar cihazı aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Metal dedektörü
b) Duman dedektörü
c) Alev dedektörü
d) Hava dedektörü
e) Isı dedektörü

113) Kuru Kimyasal Toz ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi doğru değildir ?
a) Elektriği yalıtkandır
b) Zehirlidir
c) Tortu bırakır
d) Bir çok yangın çeşidinde kullanılır
e) Soğutma etkisi çok azdır

114) Kuzinedeki tavanın içinde bulunan yağın tutuşması hangi sınıf bir yangındır ?
a) C sınıfı
b) B sınıfı
c) E sınıfı
d) D sınıfı
e) A sınıfı

115) LPG gazı kullanan mutfaklarda, asetilen kullanılan kaynak işlerinde meydana gelen yangınlar genellikle hangi sınıf yangınlardır ?
a) C sınıfı
b) D sınıfı
c) A sınıfı
d) E sınıfı
e) B sınıfı

116) Makine dairelerinde, akaryakıt ikmalinde güvertede, yakıt tankı hava firar devrelerindeki patlaklardan sızan yakıt ile ambarlarda meydana gelen yangınlar genellikle hangi sınıf yangınlardır ?
a) A sınıfı
b) C sınıfı
c) B sınıfı
d) E sınıfı
e) D sınıfı

117) Maksimum genişliği 30 metreyi geçen gemilerin açık güvertelerinde kullanılan ideal yangın hortum boyu kaç metre olmalıdır ?
a) 10
b) 20
c) 30
d) 25
e) 15

118) Metal yangınlarını söndürmede en etkin malzeme aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Su
b) Köpük
c) Co 2
d) Kimyasal toz
e) Kum

119) Nozulları 68-79 C° dereceleri arası çalışan, yağmurlama hızı 5lt/m2 den az olmayan, en az iki güç kaynağı ile çalışan, bağımsız bir deniz suyu tulumbası bulunan, her bölümünde en fazla 200 yağmurlama aparatı bulunan otomatik yangın söndürme sistemi hangisidir ?
a) Kuru kimyasal tozlu sabit sistem
b) Alçak basınçlı CO2 sabit sistem
c) Sprinkler yangın söndürme sistemi
d) Yüksek basınçlı CO2 sabit sistem
e) Foam (köpük) sabit sistem

120) Orta genleşmeli sentetik köpüğün genleşme oranı nedir ?
a) 1/18
b) 1/12
c) 1/1000
d) 1/150
e) 1/8

121) Orta genleşmeli sentetik köpükle ilgili olarak, aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır ?
a) Yakıt tankları ve kapalı yerlerde kullanılması uygundur
b) Bez yangın hortumlarıyla, 15 metre uzaklığa kadar kullanılabilir
c) Yüksek sıcaklıkta depolanmamalı ve hava ile temas ettirilmemelidir
d) Genleşme oranı 1/50’dir
e) Ortama zarar verir, temizlenmesi zordur

122) Otomatik sprinkler devresinin suyu nasıl sağlanır ?
a) Üzerinde basınçlı hava bulunan tatlı su tankından
b) Tatlı su tulumbası ile
c) İçme suyu tankıdan doğrudan
d) Makine soğutma suyu devresinden
e) Deniz suyu tulumbası ile

123) Otomatik sprinkler sistemi, yaşam ve servis mahalleri için ortalama hangi sıcaklıkta devreye girer ?
a) 70 C°
b) 85 C°
c) 96 C°
d) 55 C°
e) 105 C°

124) Otomatik sprinkler sisteminde, her bir sprinkler (püskürtme) başlığından bir dakikada metrekareye kaç litre su basılması amaçlanır ?
a) 8
b) 5
c) 2
d) 15
e) 12

125) Otomatik Sprinkler Sisteminde, korunacak her bölge için, en fazla kaç adet püskürtme başlığı olmalıdır ?
a) 200
b) 100
c) 68
d) 150
e) 79

126) Ozan tabakasına zarar veren söndürücü aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Hepside Zaralıdır.
b) FE-25 gazı
c) Halon gazı
d) FM - 200 gazı
e) İnergen gazı

127) Parlama genişliğini aşağıdakilerden hangisi ifade eder ?
a) Hiç biri değildir.
b) Yanıcı madde ile O2 nin yanabilecek oranlarındaki konsantrasyonudur
c) Yanıcı okside madde içindeki O2 (%) yüzdesidir
d) Alt parlama sınırı ile üst parlama noktası arasındaki genişliktir
e) Yanıcı okside madde içindeki hidrocarbon (%) yüzdesidir.

128) Pratik olarak yalnız boğma etkisi gösteren, havadan 1,5 kat ağır olan ve soğutma etkisi önemsiz olan söndürücü aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Karbonmanoksit
b) Halon gazı        
c) CO2
d) Foom                  
e) Inert gazı

129) Sabit kuru kimyasal toz (KKT) sisteminin ana toz deposunda 2.400 kilogram KKT depolanan bir tankerin, tank/yük güvertesinin alanı nedir ?
a) 1.800 m2
b) 1.160 m2
c) 800 m2
d) 1.600 m2
e) 2.160 m2

130) Sabit yangın söndürme sistemleri aşağıdaki hangi özellikleri taşımalıdır ?
a) Sistemin kurulması ve işletilmesi idare tarafından belirlenmelidir
b) Sabit yangın söndürme sistemlerinde, gaz çıkışının otomatik olması gerekmektedir
c) Söndürücü olarak kullanılan kimyasal maddeler koruma alanı için uygun miktarda bulunmalıdır
d) Sabit yangın söndürme sistemlerinde, kimyasal maddenin kullanılma emri gemi kaptanı tarafından verilir
e) Hepsi doğrudur

131) Sabit yangın söndürme sistemlerinin kullanılma metotlarından boğucu etkili sistemler nelerdir ?
a) Foam (köpük), CO2, halon
b) Kuru kimyasal toz, CO2, halon
c) Deniz suyu, foam (köpük)
d) Deniz suyu, CO2, foam (köpük)
e) Foam (köpük), CO2, özel tip kuru kimyasal toz

132) Sıcaklıktan etkilenen bir elemanın çalışması prensibi ile görev yapan dedektör hangisidir ?
a) Gaz dedektörü
b) Duman dedektörü
c) Isı dedektörü
d) Basınç dedektörü
e) Alev dedektörü

133) SOLAS gereği gemilerde bulunması gereken ve toplam süresi 30 dk. olan hava (Oksijen) tüplerinde kaç lt. Oksijen bulunur ?
a) 1.420
b) 1.360
c) 1.000
d) 800
e) 1.200

134) SOLAS'a göre, 4000 GRT'dan daha büyük bir yolcu gemisinde kaç adet yangın pompası bulunmalıdır ?
a) 4
b) 1
c) 3
d) 5
e) 2

135) SOLAS'ta (yanmayan malzeme) belirli bir sıcaklık değerine erişilinceye kadar kendi kendine tutuşacak miktarda parlayıcı buhar çıkarmayan malzemedir. Bu sıcaklık değeri kaç derecedir ?
a) 790 C°
b) 900 C°
c) 835 C°
d) 870 C°
e) 750 C°

136) Solas 74 gemilerde etkin bir şekilde yangından korunma, yangın bulma ve yangın söndürme istekleriyle ilgili kural aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Kural-25
b) Kural-2
c) Kural-5
d) Kural-11
e) Kural-17

137) SOLAS 74'ün yangından korunma, yangın bulma, yangın söndürme ile ilgili, ''Temel Prensipler'' bölümü;
a) Kural-2'de
b) Kural-24'te
c) Kural-3'te
d) Kural-5'te
e) Kural-12'de

138) Söndürücü maddenin elektriği iletmemesinin önemli olduğu, enerjisi kesildiği zaman başka sınıf yangınlara dönüşen yangın sınıflandırılması hangi guruba girer ?
a) Enerji veren elektrik teçhizatı yangını
b) Sıvı yangını
c) Metal yangını
d) Gaz yangını
e) Sabit malzeme yangını

139) Stimli ve İçten Yanmalı Makinelerde, biriken yağlı veya yağsız Karbon kalıntılarının aşırı ısınması sonucu meydana gelen yangına ne ad verilir ?
a) Kimyasal reaksiyon
b) Su borulu kazan yangını
c) Kazan Apteyk yangını
d) Skavenç yangını
e) Kuru damıtma

140) Su hangi sınıf yangında kullanılmaz ?
a) B sınıfı
b) E sınıfı
c) A sınıfı
d) D sınıfı
e) C sınıfı

141) Su ile temasında alevlenebilir gaz çıkaran magnezyum, potasyum, kalsiyum, karpit gibi maddeler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?      
a) Bu maddelerin sebep olduğu küçük yangınlar toz veya kum ile nötralize edilmelidir
b) Her gemide taşınamaz
c) Su sitim köpük gibi söndürücü kullanılması tehlikelidir
d) Özel donanımlı gemilerde taşınması uygundur
e) Hepsi doğrudur

142) Sulu Minimaksın ortalama kullanma/boşalma süresi nedir ?
a) 60 sn.
b) 25 sn.
c) 15-20 sn.
d) 40-45 sn.
e) 30 sn.

143) Sulu minimakslarda püskürtücü gaz kartuşu nerede bulunur ?
a) Minimaksın arabasında
b) Sadece minimaksın içinde
c) Minimaksın altında
d) Minimaksın içinde veya dışında
e) Sadece minimaksın dışında

144) Suni solunum (oksijen tüpü) ile yangın sahnesinde kalma süresi kaç dakikadır ?      
a) 15
b) 10
c) 30
d) 20
e) 35

145) Suni solunum cihazının (oksijen tüpü) toplam kullanım süresi kaç dakikadır ?
a) 18
b) 25
c) 30
d) 45
e) 48

146) Suni Solunum Cihazı ile ağır işte dakikada kaç lt. Oksijen tüketilir ?        
a) 55-60
b) 15-25
c) 35-45
d) 25-30
e) 30-34

147) Suni Solunum Cihazı, tüpün boşalmasına kaç dakika kala uyarı verir ?
a) 12
b) 5
c) 3
d) 2
e) 10

148) Suyu istenilen şekilde, uzak mesafeye sıkmaya yarayan malzemeye ne denir ?
a) Şarj
b) Kompresör
c) Nozul
d) Hortum
e) Rakor

149) Tank gibi kapalı alanlarda kullanılması en uygun olan köpük hangisidir ?
a) Kimyasal köpük
b) Protein köpüğü
c) Alkol köpüğü
d) Orta genleşmeli sentetik köpük
e) Az genleşmeli sentetik köpük

150) Tanker tipi gemilerde baca gazlarından istifade edilerek elde edilen Inert-Gaz karışımında Oksijen oranı nedir ?        
a) %6
b) %5
c) %1
d) % 4
e) %7

151) Tankerlerdeki Inert-Gaz sisteminin kapasitesi hacimsel olarak ne olmalıdır ?
a) Yük boşaltma kapasitesinin % 80'i
b) Yük boşaltma kapasitesi kadar
c) Yük boşaltma kapasitesinin 2 katı
d) Yük boşaltma kapasitesinin % 125'i
e) Yük boşaltma kapasitesinin 1.5 katı

152) Tanklardaki gaz-free yapmanın prensipleri nelerdir ?
a) Gazdan arındırmak için deniz suyu kullanılır
b) Gazdan arındırmak için saf su kullanılır
c) Gazdan arındırmak için hava kullanılır
d) Gazdan arındırmak için içme suyu kullanılır
e) Gazdan arındırmak için stim ve sıcak su kullanılır

153) Tonajı ne kadar az olursa olsun, herhangi bir gemide, en düşük emergency yangın tulumba kapasitesi aşağıdaki değerlerden biridir ? (ana yangın pompasının %40'ı kapasitede minimum 25 m3)
a) 68 m3/saat
b) 25 m3/saat
c) 50 m3/saat
d) 100 m3/saat
e) 42 m3/saat

154) Tüp içerisindeki sıvı Karbondioksitin, genleşerek gaz haline geçmeye başladığı kritik sıcaklık nedir ? (78,5 bar kritik basınçta)  
a) 18 C°
b) 46 C°
c) 88 C°
d) 31 C°
e) 21 C°

155) Yanabilen maddeye bağlı olarak ısı gibi dış etkenle yanabilen maddenin oksijenle birleşerek yanmasına ne denir ?
a) Zincirleme reaksiyon
b) Yanabilme alt sınırı
c) Fiziksel reaksiyon
d) Kimyasal reaksiyon
e) Biyolojik reaksiyon

156) Yangın esnasında içe doğru sirayet eden ve oksijenle temas etmesi neticesinde tekrar yanmaya başlayan yangın sınıfı hangisidir ?
a) D sınıfı
b) A sınıfı
c) C sınıfı
d) E sınıfı
e) B sınıfı

157) Yangın hortumları sarılmak için ikiye katlandığında, erkek ve dişi kaplinlerin durumu ne olmalıdır ? (Rulo öncesi yere serildiğinde altta dişi üstte erkek olacak ve erkek 120 cm. kısa bırakılacak)
a) Her iki kaplin üst üste gelmelidir
b) Dişi tarafı 130 cm. kısa olmalıdır
c) Erkek tarafı 120 cm. kısa olmalıdır
d) Erkek tarafı 2 m. kısa olmalıdır
e) Dişi tarafı 120 cm. kısa olmalıdır

158) Yangın hortumlarının en az ne kadar zaman aralığında bir içlerinden su geçirilerek test edilmelidir ?
a) 3 ayda bir
b) Ayda bir
c) Haftada bir
d) 2 ayda bir
e) İki haftada bir

159) Yangın hortumlarının temizliği ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi doğru değildir ?
a) Hortumlar sıcaklık, kül, asit, benzin ve yağdan korunmalıdır
b) Hortumun üzerinde sabun kalmamalıdır
c) Temizlik için sabunlu su kullanılmalıdır
d) İçinde su bırakılmamalıdır
e) Sıcak güvertede kurutulmalıdır

160) Yangın hortumlarının ucuna takılan ve pulvarize su püskürtmeye yarayan aparatın adı nedir ?
a) Geyt
b) Aplikatör
c) Nozul
d) Seperatör
e) Dedektör

161) Yangın köpüğü ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
a) Metal yangınlarının ana söndürücüsüdür
b) Yüksek sıcaklık özelliğini bozmaz
c) Çeşitli köpükler birbirine karıştırılabilir
d) Elektriği yalıtkandır
e) Deniz suyu ve tatlı su özelliğini etkilemez

162) Yangın sırasında kaptan profesyonel kurtarıcılardan yardım alırsa;
a) Hepsi yanlıştır
b) Para ödemez
c) Kredi kartı ile tek seferde ödeme yapar
d) Londra'da hakem yolu ile belirlenen ücreti ödemek zorunludur
e) Yukarıdakilerin hepsi doğrudur

163) Yangın söndürme metotlarından, engelleme metodu yangın dörtgeninin hangi ayağını ortadan kaldırır ?
a) Zincirleme reaksiyon
b) Oksijen
c) Yanma sınırı
d) Yanıcı madde
e) Isı

164) Yangın söndürme sistemleri ve cihazlarında itici gaz olarak hangileri kullanılır ?
a) Oksijen-halon    
b) Oksijen-karbondioksit
c) Oksijen-asetilen
d) Azot-karbondioksit
e) Azot-halon

165) Yangın söndürmede kullanılan söndürücüleri bulunuz.
a) Su-kum-karbon dioksit (CO2)-parafin
b) Su-köpük söndürücüler-kum-parafinli tozlar
c) Su-köpük söndürücüler-nitrojenli tozlar-karbon dioksit (CO2)
d) Su-köpük söndürücüler-kuru kimyevi tozlar-karbon dioksit (CO2)
e) Su-köpük söndürücüler-parafin-karbon dioksit (CO2)

166) Yangın tüpleri içerisindeki Karbondioksit gazının saflık oranı nedir ?
a) % 99,9
b) % 68,5
c) % 86,9
d) % 92,7
e) % 88

167) Yangın üçgenini meydana getiren maddeler nelerdir ?
a) Yanıcı madde/yakmayan madde/Karbonmonoksit
b) Yanıcı madde/yakıcı madde/Oksijen
c) Yanıcı madde/Gaz/Elektrik
d) Yanıcı madde/yakmayan madde/Karbondioksit
e) Yanıcı madde/yakıcı madde/Isı

168) Yangın üçgeninin oksijen kenarı, havanın içerdiği oksijeni ifade etmektedir. Normalde havada %16'lık bir oksijen oranı parlamakta olan bir tutuşmayı desteklemek için ihtiyaçtır. Havadaki oksijen oranının gaz veya sıvı buharlarının yanmasını engelleyecek kadar düşürülmesine inertleme denir. Bu yöntem, inert gaz kullanarak ortamdaki oksijen oranının hangi seviyeye düşürülmesi ile gerçekleştirilir ?
a) % 5
b) % 6
c) % 9
d) % 8
e) % 7

169) Yangın ve sintine pompalarının kullanılamaması durumunda aşağıdakilerden hangisi devreye girer ?
a) Acil yangın dedektörü
b) Sabit yangın söndürme sistemleri
c) Acil jenaratör
d) Acil ikaz sistemleri
e) Acil yangın pompası

170) Yangına dayanıklı malzemeden yapılan duman ve alev geçirme, sıcaklık yükselmesi gibi gerekleri karşılama zorunluluğu olmayan bölmelere ne ad verilir ?
a) A sınıfı bölmeler
b) Ana düşey bölgeler
c) C sınıfı bölmeler
d) Özel kategori mahalleri
e) B sınıfı bölmeler

171) Yangına erken ve etkili olarak müdahale edilirse, çıktığı alana kolayca hapsedilebilir. Kontrol edilemezse üretilen çok miktarda ısı, gemide her yeri etkisi altına alabilir. Yanma sonucu oluşan ısının yayılmasını önlemek esas müdahale yöntemi olmalıdır. Bu ısının taşınma yoluyla yayılmasına ne ad verilir ?
a) Konveksiyon
b) Zincirleme reaksiyon
c) Radyasyon
d) Oksidasyon
e) Kondüksiyon

172) Yangına hangi çaptaki hortumla girilir ? (gemilerde 1,5 ve 2,5 yangın hortumu kullanılır)
a) 11/2 pus
b) 3 pus
c) 4 pus
d) Hepsi ile girilir
e) Hiç biri ile girilmez

173) Yangında köpüğün ana söndürme özelliği nedir ?
a) Islatma
b) Sürekli olarak boğma
c) Yanma zincirini bozma
d) Geçici olarak boğma
e) Sadece soğutma

174) Yangında toplanma yerinde toplanıldığında ilk yapılması gereken nedir ?
a) Yangın techizatını kuşanmak
b) Yangın yerini tesbit etmek
c) Elektrik enerjisini kesmek
d) Personel mevcut sayımı yapmak
e) Söndürme planı yapmak

175) Yangını ilk gören ne yapmalıdır ?
a) Yangın en kolay başlangıçta söndürülür
b) Derhal yangın ihbar cihazlarını çalıştırmalıdır
c) Derhal müdahaleye başlamalıdır
d) Yukarıdakilerin hepsi doğrudur
e) Hepsi yanlıştır

176) Yangını söndürülmüş bir bölmede, söndürme işlemi bittikten sonra, ilk olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır ?
a) Bölme havalandırılarak, kalan yanıcı gazlar dışarı atılır
b) Bölmeye ara ara Co 2 sıkılır
c) Bölme kapatılır
d) Bölmeye elektrik verilir
e) Bölmeye su sıkılmaya devam edilir

177) Yangının çıktığı yeri, duman ve gaz durumunu, sıcaklığını, başka alanlara sirayet edip etmediğini tespit eden ve söndürmek için kulanılacak söndürücülerin ne olduklarını tespit ve rapor eden ekip hangisidir ?
a) Emniyet ekibi
b) Destek ekip
c) Köprüüstü ekibi
d) Acil ekip
e) Teknik ekip

178) Yangının doğmasına neden olan üç (3) türlü reaksiyon vardır;
a) Fiziksel-Suni-Biyolojik
b) Kimyasal-Fiziksel-Biyolojik
c) Biyolojik-Karışık-Kimyasal
d) Elyaflı-Kimyasal-Biyolojik
e) Biyolojik-Tabii-Kimyasal

179) Yangının kontrol altına alınamayan bir yanma olduğu, mutlaka bertaraf edilmesi gerektiği dikkate alındığında; yangının tarifi içerisinde hangi unsur/unsurlar ön plana çıkar ?  
a) Uygun koşullar ve kimyasal reaksiyon
b) Isı, Oksijen ve yanıcı madde
c) Isı ve Oksijen
d) Oksijen ve yanıcı madde
e) Isı ve yanıcı madde

180) Yangının sınıfları nelerdir ?        
a) Adi-Kimyasal (Akaryakıt)-Gaz-Metal
b) Adi-Akaryakıt (sıvı)-Gaz-Metal-Elektrik
c) Adi-Kimyasal (Akaryakıt)-Metal-Elektrik
d) Kimyasal (Akaryakıt)-Gaz-Metal-Elektrik
e) Adi-Gaz-Metal-Elektrik

181) Yangının söndürülmesi aşağıda belirtilen tekniklere göre yapılmalıdır;
a) Yanıcı maddeyi yok etmek-elektriği kesmek-havalandırma yapmak-zincirleme reaksiyonunu kırmak
b) Yanıcı maddeyi yok etmek-acil havalandırma yapmak-ısıyı yok etmek-yanabilecek malzemeleri süratle uzaklaştırmak
c) Alevleri yok etmek-yangının olduğu yerde acil havalandırma yapmak-tutuşacak cisimleri uzaklaştırmak-ısı kaynağını yok etmek
d) Yanıcı maddeyi ortadan kaldırmak-oksijen ile temasını kesmek-ısıyı yok etmek (soğutarak söndürmek)-zincirleme reaksiyonunu kırmak
e) Yanıcı maddeyi ortadan kaldırmak-oksijen ile teması kesmek-havalandırma yapmak-zincirleme reaksiyonunu kırmak

182) Yangınla fiilen mücadele eden ekip hangisidir ?      
a) Sağlık ekibi
b) Yardımcı ekip
c) Birinci ekip
d) Acil ekip
e) Teknik ekip

183) Yangınla mücadelede kullandığımız karbondioksit'in kullanılması maksadı ile depolandığı çelik tüpler, diğer kullanılan söndürücülerden ayrılmak üzere hangi renk kodu ile boyanır/markalanır ?
a) Mavi
b) Kırmızı
c) Yeşil
d) Krem
e) Siyah

184) Yangınların sınıflandırılmaları, aşağıdakilerden hangisidir ? (adi, akaryakıt, gaz, metal, elektrik)
a) Adi yangın, metal yangını, elektrik yangını
b) Adi yangın, elektrik yangını, kimyasal yangını
c) Adi yangın, elektrik yangını, metal yangını, akaryakıt/kimyasal yangını
d) Akaryakıt yangını, elektrik yangını, adi yangın
e) Elektrik yangını, metal yangını, akaryakıt yangını

185) Yanma olayını meydana getiren ana unsurlar aşağıdakilerden hangisidir ?      
a) Isı-oksijen-yanıcı gaz
b) Oksijen-ısı      
c) Yanıcı gaz-oksijen
d) Yanıcı madde-ısı-oksijen
e) Yanıcı madde-ısı

186) Yanma sırasında açığa çıkan gazlı kitle ve enerjinin, çevreye yayılması sonucu oluşan reaksiyona;
a) Kimyasal Reaksiyon
b) Oksidasyon
c) Biolojik reaksiyon
d) Fiziksel Reaksiyon denir
e) Radyasyon

187) Yanma üçgenini, yangın dörtgenine çeviren dördüncü kenar hangisidir ?
a) Kimyasal reaksiyonun bozulması
b) Isı
c) Oksijen
d) Yanıcı madde
e) Radyasyon

188) Yanma üçgeninin oksijen kenarı ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
a) Havadan ağırdır
b) Düşük sıcaklıkta, tüm elementlerle reaksiyona girer
c) Havada %78 oranında bulunur
d) Oksijen suda çözünmez
e) Düşük sıcaklıkta aktiftir

189) Yanma veya tutuşma olayında yanan madde oksijenle yüksek oranda birleşir. Enerji dışarıya ısı ve ışık şeklinde verilir. Yanmanın doğmasına etken olan çeşitli reaksiyon tipleri vardır. Bunlardan; yanıcı maddede bulunan bakterilerin oksidasyonu sonucu meydana gelen yangının oluşma nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Zincirleme reaksiyon
b) Biyolojik reaksiyon
c) Termal ışıma reaksiyon
d) Kimyasal reaksiyon
e) Fiziksel reaksiyon

190) Yedekleme halatı bulundurulması hangi gemiler için mecburidir ?
a) Kuru yük gemileri
b) Yolcu gemileri
c) Feribotlar
d) Balıkçı gemileri
e) Tankerler

191) Yolcu gemilerinde gemi adamlarına en az hangi periyotta yangın eğitimi yaptırılmalıdır ?
a) Ayda bir
b) Üç haftada bir
c) 45 günde bir
d) Haftada bir
e) 15 günde bir

192) Yolcu gemilerinde yangına uygun yerler hangi bölmelerdir ?
a) Gözden uzak mahaller
b) Yolcu kamaraları
c) Personel yaşam alanları
d) Yukarıdakilerin hepsi
e) Hepsi yanlıştır

193) Yük gemilerinde, herhangi bir bölmedeki yangın sırasında, bütün yangın tulumbalarının çalışamaz hale gelmemesi hangi tonajlar için mecburidir ?
a) 500 groston ve yukarısı
b) 1.580 groston ve yukarısı
c) 2.000 groston ve yukarısı
d) 5.000 groston ve yukarısı
e) 1000 groston ve yukarısı

194) Yük/Tank güvertelerinde sabit kuru kimyasal toz sistemi bulunan gemilerde, korunacak alanın beher m2'si için, kaç kg. toz bulundurulmalıdır ?
a) 5
b) 2
c) 0,5
d) 1,5
e) 4

195) Yüksek genleşmeli sentetik köpükle ilgili olarak, aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur ?
a) Genleşme katsayısı 1/250'dir
b) Daha ziyade, alev alma sıcaklıkları yüksek ve suda eriyen sıvı yangınlarında kullanılır
c) Uzak mesafelere sıkılabilir
d) Kolay buharlaştığından, ortamın Oksijen oranını azaltarak söndürmeye yardımcı olur
e) Açık güverte yangınlarında kullanılır

196) Solunum cihazındaki alçak basınç uyarı düdüğü ne zaman çalar ?
a) Tüpün valfi ilk açıldığında
b) Tüpte yaklaşık 10 dakikalık hava kaldığında
c) Tüpteki hava bitmek üzereyken
d) Aşırı dumanlı ortama girildiğinde
e) Kullanıma başladıktan 15 dakika sonra

197) Portatif bir CO2 yangın söndürücüyü kullanırken boşaltma hunisinden değil, fakat sapından tutulması neden istenir ?
a) Huniyi tutarsanız yerinden çıkabilir
b) Çünkü huni aşırı derecede soğur
c) Çünkü huni çok ısınır
d) Huni kısmı direkt olarak yanan maddeye değdirilir.
e) Çünkü huni tutulamayacak kadar geniştir

198) Ana yangın devresindeki separasyon (ayırıcı) valfler nerede bulunacaktır ?
a) Ana devre üzerinde, makine dairesinden çıkmadan önce
b) Yangın pompasının çıkışında
c) Ana devrede, Makine dairesinden çıktıktan sonra
d) Makine dairesi dışarısında ve açık güvertede belirgin bir yerde, ana devrenin başa kıça ayrıldığı yerde
e) Ana devrede geminin baş tarafında

199) Yangının kondüksiyon yoluyla yayılmasını önlemek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır ?
a) Yangın yerinin civarındaki perdeleri (duvarları) soğutmalıdır
b) Yangın yerinin tüm kaportaları kapatılmalıdır.
c) Yanıcı maddeleri ortamdan çıkartmalıdır
d) Tüm elektrik kesilmeli (kapatılmalıdır)
e) Yangın mahallinin sigortasından lokal elektrik kesilmelidir

200) Aşağıdakilerden hangisi limanda yangınla mücadele yöntemlerindendir ?
a) Gerekli olmayan personeli gemiden tahliye etmek
b) Liman itfaiyesine haber vermek
c) Gerekirse uluslar arası sahil bağlantısıyla sahilden su almak
d) Liman idaresine bilgi vermek
e) Hepsi

201) Bir gemide, yangın hortumlarının ucuna takılan nozulların en az kaç tanesi spreyleme (yağmurlama) yapan tipte olmalıdır ?
a) Gemideki mevcut nozulların %80'i.
b) Makine dairesindekilerin hepsi spreyleme yapabilmelidir
c) En az yarısı
d) Makine dairesindekilerden en az 2 tanesi ve güvertedekilerden en az 2 tanesi
e) Gemideki tüm nozullar hem jet ve hem de spreyleme yapabilmelidir

202) Karbondioksitli bir portatif yangın söndürme tüpü kısmen kullanılırsa ne yapılmalıdır ?
a) Eğer ağırlık olarak % 25 ten fazla kullanılmadıysa tekrar eski yerine takılır
b) ''Boş'' olarak etiketlenir ve ilk fırsatta doluma gönderilmek üzere ayrı bir yere istiflenir
c) Eğer ağırlık olarak %15'ten fazla kullanılmadıysa tekrar eski yerine takılır
d) Yedek tüplerin arasına konur
e) Ağırlığına bakılmaksızın tekrar eski yerine takılır

203) 1000 GRT'dan büyük gemilerde güvertede en fazla kaç metrede bir yangın musluğu (ve hortumu) olacak ve toplam olarak en az kaç adet olacaktır ?
a) her 40 metrede bir adet/toplam 10 adet
b) her 15 metrede bir tane ve toplamda 6 tane
c) gemi boyunca her 20 metrede bir tane/toplam en az 8 tane
d) her 25 metrede bir tane/toplam 10 tane
e) gemi boyunca her 30 metrede bir tane/toplam en az 5 adet

204) Küçük hacimli yerleri yangına karşı korumak için bu yerlere konulan karbondioksit tüpleri nasıl olmalıdır ?
a) Duyulabilen sesli bir alarm olmalıdır
b) Bu tüpler en fazla 80 kg karbondioksit gazı ihtiva etmelidir
c) Isıya duyarlı bir sensör vasıtasıyla otomatik olarak çalışmalıdır
d) Uzaktan kumanda ile çalıştırılmalıdır
e) Hepsi doğru

205) Aşağıdakilerden hangisi CO2'li yangın söndürücülerin özelliklerindendir ?
a) Havadan 1.5 kat daha ağırdır
b) Hacminin 450 katı genleşir
c) Tüpten çıkarken ısısı – 780 C° ye düşer
d) Hepsi
e) Hiçbiri

206) Sadece makine dairesi için kurulan bir karbondioksit sisteminde en az ne kadar karbondioksit bulunmalıdır ?
a) Makine dairesi sintine katı hacminin % 50'sine yetecek kadar
b) Makine dairesi kazan ve jeneratörlerin bulunduğu alandaki brüt hacme yetecek kadar
c) Makine kaportası da dahil olmak üzere korunan en büyük makine mahallinin brüt hacminin %35'ine eşit serbest gaz hacmine yetecek kadar
d) Makine kaportası da dahil, korunan en büyük makine mahallinin gros hacminin % 30 una eşit
e) Hiçbiri

207) Aşağıdakilerden hangisi seyirde yangınla mücadele yöntemidir ?
a) Yangın alarmı verilir
b) Yangına panik yapmadan hızlı bir şekilde acil ekiplerle müdahale edilir
c) Yangın pompaları çalıştırılır
d) Geminin rotası ve hızı uygun şekilde değiştirilir
e) Hepsi

208) Statik elektrik oluşmasını önlemek için ne yapılmalıdır ?
a) Yukarıdan aşağıya serbest dökülerek dolum yapılmaz
b) Topraklama yapılır
c) Sıvılar yavaş basılır
d) Elektriklenebilen yünlü giysiler giyilmez
e) Hepsi

209) Hangi yük gemilerinde sabit bir acil yangın pompası bulundurulması zorunluluğu vardır ?
a) 2000 gros ton ve daha büyük olan gemilerde
b) 500 gros tonda büyüklerde
c) 1500 grostan büyüklerde
d) 1000 gros ton ve daha büyük olanlarda
e) Hiçbiri doğru değil

210) Yük ambarlarını yangına karşı korumak amacıyla bir gemiye kurulan sabit karbondioksit sisteminde en az ne kadar karbondioksit bulunmalıdır ?
a) Makine dairesine en yakın ambarın hacmine eşit miktarda
b) En büyük yük ambarının gros hacminin %30'una eşit miktarda
c) Tüm ambarların hacmine eşit miktarda
d) En büyük yük ambarının gros hacmine yetecek miktarda
e) Hiçbiri

 211) Solunum cihazlarının (breathing apparatus) kullanım süresi en az ne kadar olacaktır ve en az kaç litre hava olacaktır ?
a) 30 dakika-1200 litre
b) 1 saat-1500 litre
c) 12 saat-25 litre
d) 24 saat-500 litre
e) 30 dakika-600 litre

212) Makine dairesinde ana elektrik dağıtım panosunda çıkan bir yangını söndürmek için, ilk olarak ana şalteri kapattıktan sonra ne yaparsınız ?
a) Yangın hortumu donatıp su sıkarım
b) Yangının nedenini araştırırım
c) Yangın hortumu nozulunu ince spreyleme olarak kullanırım
d) Köpüklü portatif yangın söndürücü kullanırım
e) Karbondioksitli portatif yangın söndürücü kullanırım

213) Bir yangında makine dairesine boşaltılan karbondioksit gazı ne kadar sürede tamamı boşalmalıdır ?
a) Gazın tamamı 10 dakikada boşalmalıdır
b) Gazın tamamı 15 dakika içersinde boşalmalıdır
c) Gazın tamamı 30 dakika içerisinde boşalmış olmalıdır
d) Gazın %80'i 2 dakika içinde boşalmalıdır
e) Gazın %85'i 2 dakikada boşalmalıdır

214) Deniz suyu yangın devresindeki Yangın musluklarındaki maksimum basınç ne kadar olabilir ?
a) Yangın hortumunun etkili olarak kontrol edilebildiğinden fazla olamaz
b) 3 N/mm2
c) 0.27 N/mm2
d) 1 N/ mm2
e) Yangın musluğu tam açıkken hortumdan suyu 20 metre uzağa fışkırtacak kadar

215) Dışı kırmızı boyalı, etiketi ise MAVİ renkli olan taşınabilir yangın söndürücünün içerisinde aşağıdakilerden hangisi bulunur ?
a) Kimyasal kuru toz
b) CO2
c) Köpük
d) Halon
e) tuz

216) Denizde giderken baş tarafta bir yangın çıktığında ne yaparsınız ?
a) Geminin kıçını rüzgara çeviririm
b) Yardım çağırırım
c) Rüzgar üstü tarafından gemiyi terk ederim
d) Yarım yola düşerim
e) Geminin başını rüzgara çeviririm

217) Bir yangında, dışarıdan yardıma gelecek yangın ekiplerine yardımcı olmak amacıyla, her gemide kaç adet yangın planı nerede bulunacaktır ?
a) 1 adet baş tarafta lostromo mağazasında
b) 2 adet sancak-iskele gemiye giriş mahallerine yakın ve belirgin yerde
c) 1 adet köprü üstünde
d) 2 adet Kıç üstü güvertesinde, vardavelalara takılmış olarak
e) 1 adet sancak taraftaki borda iskelesi lumbar ağzında

218) Duman veya zararlı gazların çıktığı yangınlara müdahale ederken takılan/kullanılan solunum cihazından uyarı düdüğü duyduğunuzda aşağıdakilerden hangisini yapmalısınız ?
a) Ortamdaki gazların azaldığını ve yangına müdahaleye maskeyi çıkarıp, maskesiz olarak devam edebileceğimi anlarım ve maskeyi çıkartırım
b) İşime devam ederim
c) Hava tüpünün normal çalıştığını anlarım
d) Daha 1 saatlik hava kaldığını anlarım ve yangınla mücadeleye devam ederim
e) Sadece 10 dakikalık hava kaldığını anlar ve o mahalden çıkarım

219) Aşağıdakilerden hangisi acil yangın ekibinin görevlerindendir ?
a) Yangına girecek personeli ve giriş şeklini tespit eder
b) Yangının yerini, durumunu, cinsini ve büyüklüğünü saptar
c) Varsa yangın mahallinden yaralıları kurtarır
d) Yangın mahallinde yaralı olup olmadığına bakar
e) Hepsi

220) Bir karbondioksitli yangın söndürme tüpü kullanıldıktan sonra ne yapılmalıdır ?
a) Yeniden etiketlenir
b) Yeniden doldurulmalıdır
c) Hidrostatik test uygulanır
d) Eğer içinde biraz daha karbondioksit kaldıysa tekrar ilk durduğu yere takılır
e) Dinamik su testi yapılmalıdır

221) Solunum cihazının yedek hava tüpleri gemide nerede bulundurulur ?
a) Solunum cihazının muhafaza edildiği aynı yerde
b) Kolayca bulunabileceği bir yerde
c) Köprü üstünde
d) Acil ekipman portucunda
e) Baş altı mağazasında

222) İzolasyon (separasyon) valfi nedir, nerede bulunur ?
a) Ana yangın devresi ile acil yangın devresinin birleşim yerinde bulunur. Acili devreye alınca kapatırız
b) Yangın devresi üzerinde bulunan ve gemide belirli bir bölgedeki yangın devresi basıncını arttırmak için kullanılan bir valftir, daima açık tutulur ve sadece yangın durumunda yangın olan bölgenin basıncını arttırmak için kapatırız. Fakat bunu doğru kullanmak için yangın devresinin şemasını ve o anda hangi yangın pompasının devrede olduğunu (normal veya acil) bilmemiz gereklidir.
c) Yangın devresi üzerinde bulunan ve gemide belirli bir bölgedeki yangın devresi basıncınıarttırmak için kullanılan bir valftir, daima açık olur ve sadece acil durumda kapatırız
d) Yangın devresinde baş taraftaki ilk valf grubudur. Baş tarafı kıç taraftan ayırmak için kullanılır
e) Yangın devresi üzerinde bulunan ve gemide belirli bir bölgedeki yangın devresi basıncını arttırmak için kullanılan bir valftir, daima kapalıdır ve sadece acil durumda açarız

223) Akaryakıt yangınında aşağıdaki hangi söndürücü kullanıldığında, yakıtın tutuşma sıcaklığının altına kadar soğutulamaması nedeniyle, tekrar tutuşma olasılığı vardır ?
a) Su jeti
b) CO2
c) Tatlı su
d) Köpük
e) Suyla spreyleme (yağmurlama)

224) Acil yangın pompasının kapasitesi nasıl olmalıdır ?
a) Normal yangın pompasının % 80'i kadar olmalıdır
b) En az 25 m3/saat olmalı
c) En az 60 m3/saat olmalıdır
d) En az 30 m3/saat olmalıdır
e) Normal yangın pompasının en az %40'ı kadar olmalıdır (ama en az 25 m3/saat)

225) Hangi gemilerde, en az bir adet Uluslararası sahil bağlantı flenci (International Shore Connection) bulunmalıdır ?
a) 1000 DWT'dan büyük gemiler
b) boyu 100 metreden büyük olan gemiler
c) 500 - 5000 GRT arası gemiler
d) 500 GRT'dan küçük gemiler
e) 500 GRT'dan büyük gemiler

226) Acil yangın pompasının yedek yakıt tankının (ana makine hallinin dışında) kapasitesi en az ne kadar olmalıdır ?
a) 25 Litre
b) 15 saatlik
c) 40 Litre
d) 8 saatlik
e) 12 saatlik

227) Yangıncı teçhizatından olan yanmaz ve patlamaz tipte emniyetli olan el lambası en az kaç saat yanabilmelidir ?
a) 30 dakika
b) 5 saat
c) 1 saat
d) 3 saat
e) 2 saat

228) Yangının konveksiyon yoluyla yayılmasını önlemek için ne yapmalıdır ?
a) Yanıcı maddeleri o civardan uzaklaştırırım
b) Yangın mahalline ait tüm kaporta ve havalandırmaları kapatırım
c) Yanan mahallin etrafındaki perdelere/duvarlara soğutma yaparım
d) O mahallin elektriği kesilmelidir
e) Tüm elektrikler ana şalterden kapatılmalıdır

229) Bir yangına girmeden önce solunum cihazını kontrol ederken hangi test yapılmaz ?
a) Basınç göstergesine giden valf kapandığında basıncın 60 saniye'den önce 30 bar'a düşmediğinin test edilmesi
b) Maske sızdırmazlık testinin yapılması
c) Alarm sisteminin çalıştığının test edilmesi ve göstergeden tüp doluluğunun testi
d) Tüp tahliye valfi ve maske emme valflerinin testi
e) Tüpün sağlamlık testi

230) Yangın pompalarının hepsinin toplam kapasitesi bir gemide en fazla ne kadar olmalıdır ?
a) 90 m3/saat b) 200 m3/saat
c) 180 m3/saat
d) 120 m3/saat
e) 100 m3/saat

231) Makine dairesine veya ambarlara CO2 gazı vermeden önce çalması gereken, özel gaz ikaz alarmı ne zaman ve nasıl çalacaktır ?
a) Gaz boşaltma kontrollarının bulunduğu kutunun kapağı açıldığı anda otomatik olarak çalmaya başlayacaktır
b) makine dairesinin tüm kapı ve kaportaları kapatılınca çalar.
c) Makine dairesi veya ambarın tüm havalandırmaları kapatılırsa kendiliğinden çalar
d) makine dairesinin girişinde çalar
e) Köprü üstünde çalacaktır

232) EEBD cihazının tüpünde en az ne kadar hava bulunmalıdır ?
a) 10 dakikalık
b) 5 dakikalık
c) 5 atmosfer
d) 30 dakikalık
e) 20 dakikalık

233) IMO, Solas'a tabi gemilerde yangınla mücadele için ekiplerin nasıl kurulmasını ve en az kaç kişilik olmasını tavsiye etmektedir ?
a) 3'er kişilik 2 yangın ekibi + 3 kişilik ilk yardım ekibi
b) 3’er kişilik 4 yangın ekibi
c) 4 kişilik 1 yangın ekibi + 2 kişilik ilk yardım ekibi
d) 2'şer kişilik 2 yangın ekibi
e) 3 kişilik 1 yangın ekibi

234) Boyalıktan kesif duman çıktığını görünce yangına karşı İlk yapmanız gereken ne olabilir ?
a) Boyalığa girer ve portatif bir yangın söndürücü kullanırım
b) Boyalığın kapısını açıp içerdeki yangının durumuna bakarım
c) Durum tespiti için, kapıyı ve havalandırma kapaklarını açıp, içerdeki dumanın dağılmasını beklerim
d) Boyalığın havalandırma kapaklarını kapatırım
e) Karbondioksit sistemini çalıştırmak

235) 1200 lt'lik hava tüplerinin çalışma basıncı ne kadardır ?
a) 20 bar
b) 50 bar
c) 130 bar
d) 100 bar
e) 120 bar

236) Deniz Kirliliğini Önleme Acil Planı (SOPEP), MARPOL 73/78 Sözleşmesinin hangi EK'i kapsamında kaç GRT'dan büyük yük gemileri için düzenlenerek gemide bulundurulması gereklidir ?
a) EK-IV, 400 GRT
b) EK-IV, 150 GRT
c) EK-I, 400 GRT
d) EK-I, 150 GRT
e) EK-V, 400 GRT

237) Bir yangın ekibindeki yangıncının giydiği yangıncı elbisesinde bulunan yanmaz halat ne işeyarar ?
a) Yangın mahallindeki yaralıların kurtarılması içindir
b) Yangıncının yangına müdahalede kullanacağı yangın söndürücülerin taşınması içindir
c) Yangın hortumunu sabitlemek içindir
d) Sadece yangıncı ile arkadakilerin haberleşmesi içindir
e) Yangıncının yangın mahallinden dışarıya çıkarken yolunu bulabilmesi ve haberleşme içindir

238) Standart ticari gemilerde yaşam mahallerinde aşağıda bulunan hangi ölçülerdeki nozullar kullanılır ?
a) 12 mm-16 mm
b) 16 mm-19 mm
c) 12 mm-14mm
d) 9 mm-12 mm
e) Hiçbiri

239) Hangi tip yangın algılama/ihbar sistemi ortamdaki ısı yükselmesini algılayarak çalışır ?
a) Elle çalıştırılan yangın ihbar sistemi
b) Vardiyacının gözlem sistemi
c) Duman ihbar sistemi
d) Otomatik yangın ihbar sistemi
e) Hepsi

240) Aşağıdakilerden hangisi acil yangın ekibinin görevlerinden değildir ?
a) Yangın mahallinde yaralı olup olmadığına bakar
b) Yangına girecek personeli ve giriş şeklini tespit eder
c) Varsa yangın mahallinden yaralıları kurtarır
d) Kurtarılan kazazedelerin ilk tıbbi müdahalesini yapar
e) Yangının yerini, durumunu, cinsini ve büyüklüğünü saptar

241) Alev dedektörleri yaygın olarak ne ile çalışır ?
a) Kızılötesi sistem
b) Morötesi sistem
c) Sıcaklık
d) İyonlama
e) Radyasyon

242) İçinden gaz geçen hortum ve boruların gaz kaçırması sebebiyle meydana gelen yangın hangi tip yangın sınıfına girer ve hangi tip minimax ile müdahale edilir ?
a) C sınıfı-Kuru kimyevi toz
b) B sınıfı-A-B ilaçlı minimax
c) A sınıfı-Köpüklü
d) C sınıfı-Kimyasal köpüklü
e) E sınıfı-Kuru kimyevi toz

243) Yangın söndürme metotlarından, boğma metodu yangın kollarından hangisini ortadan kaldırır ?
a) Zincirleme reaksiyon
b) Yanıcı madde
c) Oksijen
d) Yanma sınırı
e) Isı

244) Yanma sırasında açığa çıkan gaz karışımı içerisinde, karbon-sülfür oranının yüksek olması durumunda ne renk duman çıkar ?
a) Siyah duman
b) Açık mavi
c) Sarı
d) Yeşil
e) Beyaz duman

245) 3500 GRT'luk bir yolcu gemisinin en az kaç adet yangın pompası olmalıdır ?
a) 1
b) 5
c) 2
d) 3
e) 4

246) Hangi yangın türünde köpük ve su kesinlikle kullanılmaz ?
a) Elektrik
b) Petrol
c) Katı
d) Metal
e) Sıvı

247) Nefes alma donanımlarında (Breathing Apparatus) bulunan hava tüplerinin kapasitesi en az kaç litre olmalıdır ?
a) 1500
b) 1400
c) 1100
d) 1300
e) 1200

248) Gemilerde pratik olabilecek en etkin yangından korunma yöntemleri aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Yangınla mücadele için kaçış ve ulaşma yollarının neta olması, yanıcı malzemenin kullanılmasının sınırlandırılması
b) Yangının çıktığı yerde tespit edilmesi ve kontrol altına alınıp söndürülmesi
c) Yangın söndürme cihazlarının kullanıma hazır tutulması
d) Hepsi
e) Hiçbiri

249) Portatif yangın söndürücü tüplerini en etkili şekilde kullanmak için, aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır ?
a) Tüpleri bitene kadar sıkınız, yarım bırakmayınız
b) Yangının çıkış noktasından müdahale ediniz
c) Rüzgara karşı durarak ve tek tek, ard arda kullanınız
d) Tüpleri aynı anda değişik yönlerden beraberce kullanınız
e) Rüzgarı, istikametine göre arkanıza alınız

250) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur ?
I) Makine dairesinde bulunan her bir yangın pompası aynı anda iki hortumun su jetine yeterli su verebilmelidir
II) Acil durum yangın pompaları makine dairesinde çıkabilecek yangınlar düşünülerek makine dairesine konur
III) Gemide acil durum yangın pompasının dışında en az iki tane yangın pompası bulunması gerekir. Ancak yangın dairesine bağlı safra (ballast) pompası ikinci yangın pompası olarak değerlendirilebilir
a) I ve III
b) I ve II
c) Sadece III
d) Sadece I
e) Hiçbiri

251) Gemilerde kullanılan yanmaz malzeme özelliği aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Yaklaşık 750 dereceye kadar ısıtıldığında yanmayan ve kendi kendine tutuşacak miktarda parlayıcı buhar çıkarmayan malzemedir. Bunun dışındaki malzeme yanabilir malzemedir
b) 100 dereceye kadar ıstıldığında yanmayan malzemedir
c) Yaklaşık 200 dereceye kadar ısıtıldığında yanmayan ve kendi kendine tutuşacak miktarda
parlayıcı buhar çıkaran malzemedir
d) En az 100 derece ile en fazla 200 derece sıcaklık arasında yanmayan malzemedir
e) Hiçbiri

252) Giysileri alev almış kişilere ilk olarak aşağıdakilerden hangisi ile müdahale edilmelidir ?
a) Kimyasal toz ile
b) Su ile
c) Yangın battaniyesi ile
d) Yangın söndürme cihazı ile
e) Köpüklü su ile

253) Yangın hortumlarının içinden en az ne kadar zamanda bir tatlı su geçirmelidir ?
a) İki haftada bir
b) 3 ayda bir
c) 4 ayda bir
d) Haftada bir
e) Ayda bir

254) Aşağıdakilerden hangisi özellikle gemi kuzinesinde meydana gelen yangınlarda kullanılmak üzere bulundurulmaktadır ?
a) Kova
b) Yangın hortumu
c) Balta
d) Yangın battaniyesi
e) Portatif yangın söndürücü

255) Kaç GRT ve üzerindeki yolcu gemilerinde en az 3 yangın pompası olmak zorundadır ?
a) 1000
b) 10000
c) 2000
d) 4000
e) 600

256) SOLAS sözleşmesine göre gemilerde en az kaç takım yangın elbisesi bulundurulması zorunludur ?
a) 1 takım
b) 2 takım
c) Gerek yok
d) 4 takım
e) 3 takım

257) Gemi limanda iken meydana gelen bir yangında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz ?
a) Makina dairesindeki bakım tutum işlemleri aksatılmadan devam ettirilir
b) Liman idaresine ve acenteye haber verilir
c) Etraftaki gemilere uygun kanallar ile haber verilir
d) Yangına gemi imkanları ile müdahale edilir
e) Yükleme ve boşaltma operasyonu durdurulur

258) Yangın hortumları kullanımdan sonra nasıl yıkanır ?
a) Çamaşır suyu ile
b) Tatlı su ile
c) Tuzlu su ile
d) Yıkamaya gerek yoktur
e) Tel fırça ile

259) CO2 tüpleri kaç yılda bir basınç testine tabi tutulmalıdır ?
a) 1
b) 4
c) 3
d) 5
e) 6

260) Korbondioksit tüpleri kaç yılda bir basınç testine tabi olmalıdır ?
a) 1
b) 10
c) 7
d) 3
e) 5

261) Makine dairesi yangınında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
a) Makine dairesi havalandırmalarını kapatmak
b) Makine dairesi havalandırmalarını açmak
c) Yangın alarmı verilmesi
d) Sabit CO2 söndürme sistemi kullanımında önce gemi içinde duyuru yapmak
e) Sabit CO2 söndürme sistemi kullanılacaksa tüm makine dairesi personelini önceden tahliye etmek

262) Makine dairesi yangınında yapılacak ilk hareket aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Sabit CO2 söndürme sistemini çalıştırmak
b) Yakıt devresini ve havalandırmayı kapatmak
c) Gemiyi terk etmek
d) Yangın pompasını çalıştırmak
e) Geminin rotasını rüzgar altına doğru değiştirmek

 263) Yaşam ve servis mahalleri için kullanılacak olan nozul başlıklarının hangi ölçüde olması yeterli görülmüştür ?
a) 19 mm
b) 10 mm
c) 16 mm
d) 12 mm
e) 15 mm

264) Yangın söndürme cihazının periyodik bakım süresi aşağıdakilerden hangisidir ?
a) 6 ay
b) 1 yıl
c) 1 ay
d) 3 ay
e) 2 yıl

265) Aşağıdakilerden hangisi yangın hortumlarının aylık bakım tutum ve kontrollerinden değildir ?
a) Kat yerleri değiştirilir
b) Hortumların içinden tatlı su geçirilir
c) Hortumlar yangın devresine bağlanır, 5 dakika basınca tabi tutularak su kaçırıp kaçırmadığı kontrol edilir
d) Hortumlar açılır, göz kontrolünden geçirilerek delik ve yırtık kontrolü yapılır
e) Hepsi

13 yorum:

 1. hocam cevapları nerede acaba soruların??

  YanıtlaSil
 2. güzel paylaşım ama cevaplarıda verebilirmisiniz:)

  YanıtlaSil
 3. http://denizcicoskun.blogspot.com.tr/2013/02/yenileme-sinav-hazirligi-yoym-ve-iy.html

  cevaplar için

  YanıtlaSil
 4. Cevaplaŕina nasıl ulaşabilir

  YanıtlaSil
 5. cevaplari gormemiz mumkunmu hocam

  YanıtlaSil
 6. Deniz coşkunun blogundaki aynı soruların cevapları var ama çoğu yanlış ,5seferdir sınava giriyorum resmen ezberledim bütün soru ve cevapları ama şaka gibi 44 ile kaliyorum

  YanıtlaSil
 7. Aynen cevapları yalnış ve kaldım

  YanıtlaSil
 8. Bu kaynaktan ders çalışırsanız kalırsınız!!!

  YanıtlaSil
 9. Efe gemi işletmeciliğinden uzak durun. Maaşlar 2 ay geriden geliyor. Gemiden indiğindecde oyalıyorlat

  YanıtlaSil
 10. Dpa reşat nuri gültekin. Personel müdürü ömer adında bir şerefsiz. Namaz kılarlar oruç tutarlar ama kül hakkı yerler. Uzak durun

  YanıtlaSil
 11. Beyler hangi kaynaktan çalışıyorsunuz bilgi verebilecek varmi acaba

  YanıtlaSil
 12. beyler bugün girdim yaklaşık 700e yakın soru ezberledim burdan ve bunun gibi bir kaç siteden maalesef 54 le kaldım.80 ve üzeri alırım diyordum.şaşırtan şey burda doğru bildiğim şeylerin yanlış olabilmesi.çünkü 90 alıım diyordum hadı 60 haylı haylı alırım dedim ama olmadı maalesef gelecek perşembe yine girecem bu sefer pdf lerden çalışıyoum soulardan önce bilgiye dayalı gidecem başka türlü bu soruların cevabını bulmak zor.kaynak yok.bu sorular bir sitede cevaplı yayınlanmış bulamadım bulursam linki burada yayınlarım ama yardımcı olmaz çünkü birinin doğrusu öbürünün yanlışı.kolay gelsin

  YanıtlaSil